Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

V průběhu srpna 2023 probíhá diskuze a sběr připomínek k upravenému Národnímu klimaticko-energetickému plánu (NKEP). Upravený Plán je založen na analytickém podkladu (SEEPIA) vytvořeném UK ve spolupráci s MŽP se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život, projektů SS04030013 Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik a TK01010119:
Integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky.

V tomto příspěvku budeme publikovat jak vývoj verzí NKEP, tak jednotlivé relevantní připomínky

Aktualizace Vnitrostátního plánu ČR (po MPŘ) (10.10.2023) Vypořádání připomínek k Vnitrostátním plánu (10.10.2023)_v2

Připomínky SVSE k NKEP

Připomínky N4G Připomínky OÚ Připomínky EPH Připomínky SP ČR_NKEP_verze 28.8.2023

SEEPIA_NECP_modelovani_2023_08_21a SEEPIA_NKEP_2023_(draft_Aug21) Vnitrostani plan CR v oblasti energetiky a klimatu (11.5.2023)