Růst regulovaných poplatků v roce 2024

V přílohách prezentujeme podkladovou analýzu SVSE k vývoji regulovaných složek ceny energie dle návrhu Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2024. prezentace byla rozeslána na Svaz průmyslu a dále oborovým svazům energeticky náročných odvětví. V příloze dále budeme připojovat jejich stanoviska.

Připomínka SVSE k CRel2024  ,Analýza SVSE: 231031 Vyhodnocení CR el 2024

Dopis Prezidenta SP ČR Pripominky CR elektro pro 2024 Pripominky CR plyn pro 2024

Návrh TZ OU k regulovaným složkám_ Návrh Stanoviska SCHP k regul. 24 Návrh TZ sklo, keramika

CR el 2024