Diskuzní odpoledne SVSE v Třešti 24. 8. 2023

24. 8.  2023 zorganizovalo Sdružení velkých spotřebitelů energie tradiční seminář odborníků z oblasti energetiky a vedoucích zaměstnanců  státní správy  se zástupci velkých podniků a oborových svazů.  Hlavní myšlenkou setkání byla diskuze o dopadech vývoje trhu s energiemi v ČR a okolních státech na investice do  energeticky náročného průmyslu, od kterého se očekává dekarbonizace technologických procesů i rekonstrukce vlastních energetických zdrojů.

24 8 2023 Diskuzní odpoledne SVSE   230824 Program

Program semináře byl rozdělen na 2 základní bloky:

  1. Prognóza vývoje bilance nabídky a poptávky po elektřině a plynu a s tím související státní podpora a podnikové strategie rozvoje výroby a dodávek energií

230824 Vinkler ČEPS  230824 Macenauer EGÚ 230824 Zaplatílek MPO 230824 Krejčiříková ČEZ   230824 Zámyslický MŽP  230824 Neděla MPO

2. Předpoklady vývoje cen elektřiny a plynu – komoditní složky podle způsobu nákupu a  regulované části  v návaznosti na potřebu zajištění funkčnosti distribuční soustavy.

230824 Kučera PXE 230824 Gavor ANDE  230824 Linhart. ČEZ Di 230824 Svatek ERÚ

Stručné shrnutí prezentací, následné diskuze a z ní vyplývajících závěrů, námětů a připomínek k legislativě budeme publikovat v příštím čísle časopisu Energetika. Článek bude po vydání doplněn i zde.