Základní informace a přihláška k členství

Kdo jsme

Od 1.1.2001 začal platit tzv. Energetický zákon č.458/2000. Sdružení vzniklo v roce 1999 jako reakce velkých odběratelů na tento, tehdy teprve připravovaný, zákon. Cílem vzniku Sdružení bylo ustanovení organizace, která by byla schopna hájit zájmy jinak neorganizovaných velkých zákazníků v oblasti energií. Sdružení je protiváhou dodavatelů, kteří měli do konce roku 2001 monopolní postavení. SVSE bylo  od svého vzniku v roce 1999 do 1. 8. 2021 součástí Asociace energetických manažerů (AEM). Od tohoto data je samostatnou nezávislou sekcí s vlastním statutem a rozpočtem při Českém svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE).

Kdo jsou naši členové

V současné době je členy 30 velkých společností českého průmyslu (Auto Škoda Mladá Boleslav, Unipetrol, Správa železnic, OKD, Liberty Steel Group, Třinecké železárny, Biocel Paskov, Spolana Neratovice, Precheza Přerov, Deza Valašské Meziříčí, Českomoravský cement, Lassesberger  a další)

O co usilujeme

O spravedlivou legislativu , rozumné ceny energií a ekonomicky udržitelnou ochranu životního prostředí a  klimatu.

Hlavním úkolem je trvalá obhajoba a prosazování zájmů spotřebitelské strany při nákupu energií, zejména elektřiny a plynu. Jedná se hlavně o aktivity v oblasti legislativní (s MPO a členy PS ČR), v oblasti tvorby cen ( s Energetickým regulačním úřadem) a v oblastí životního prostředí a ochrany klimatu (s MŽP a MF).

V uvedené problematice prosazujeme zájmy průmyslu i prostřednictvím účasti ve Výkonném výboru skupiny pro energetiku při Hospodářské komoře ČR , v pracovních komisích pro změny legislativy při MPO a v pracovních skupinách pro tvorbu Tarifního systému a zásad Regulačního období při ERÚ.

Od roku 2004 jsme členy evropského sdružení průmyslových spotřebitelů IFIEC EUROPE. Tím je pro členskou základnu zajištěn přístup k informacím přímo na úrovni EU a zároveň máme možnost ovlivnit práci komisí EU. Naši členové byli také nominováni do High Level Group pro Energy Intensive Industry jejímž cílem je podpořit strukturální změny a zvyšování energetické efektivity energeticky náročného průmyslu v EU. 

Sdružení se účastní významných energetických konferencí, kde prezentuje názory a pozice českého průmyslu s cílem vytvářet tlak na zlepšování jeho konkurenceschopnosti. Vybrané prezentace z konferencí jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Na podporu konkurenceschopnosti a vyvíjení tlaku na ceny energií organizuje SVSE každoročně dotazníkové šetření o nákupních cenách energií mezi podniky ČR a benchmarking cen energií ČR v rámci EU.       

Kromě zastupování a analytické činnosti organizuje SVSE vzdělávací semináře pro předávání informací o vývoji energetických trhů , legislativy a cenových rozhodnutí pro další rok.. Členové SVSE mají významné slevy vložného. Dále poskytuje svým členům poradenské služby a  informace z energetické problematiky.

Sdružení má jednoho profesního zaměstnance – výkonného tajemníka, nicméně pro jeho činnost je klíčová dobrovolná aktivita jeho členů, zejména 9ti členného předsednictva, voleného každé 4 roky. Členové SVSE jsou nominováni do jednotlivých pracovních skupin v ČR i EU a jejich podniky hradí cestovní náklady.

Statut 2021 

Zveme Vás mezi sebe

Pokud Vaše společnost splňuje podmínky uvedené ve Statutu, rádi Vás mezi sebou přivítáme. Od vstupu Vaší společnosti do Sdružení očekáváme posílení jeho vlivu a předání Vašich zkušeností z oblasti energetiky. Vaše firma může využívat veškerých výsledků činnosti Sdružení a jím poskytovaných služeb.

210801 Přihláška k členství ke stažení