Stanoviska SVSE, IFIEC Europe a AEII k vysokým cenám energií, opatření EU a ČR

SVSE  přispělo na nabídku MPO k  formulaci rámcové pozice ČR  k  komise EU k cenám energií. Stanovisko SVSE, Stanovisko IFIEC Europe a pozici ČR najdete v Příloze.

Open Letter IFIEC Europe 20220406

220331 Dopis ASKPCR na MPO PLYN_

dopis SP na premiéra-ceny energií

20220324 Dočasný krizový rámec

20220308 RePowerEU

RP_MPO_Toolbox_vysoké ceny energií_final

Stanovisko Sdružení velkých spotřebitelů energií

tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support

Joint-statement-on-affordable-clean-energy_20-10-21_FINAL