Společný nákup plynu v EU

V tomto příspěvku budou publikovány všechny relevantní materiály týkající se uvedeného tématu.

MS visit – AggEU CZ 2. CEE RG discussion paper – company cooperation 2023-04-13_Notes from Aggregate EU – Regional Meeting NWE EC Slides Workshop 7 March Aggregate EU final PRISMA 2023-03-07 Regional group meeting final