Stanoviska k politice EU Fit_for_55

V tomto příspěvku uvádíme všechna stanoviska evropských a českých organizací k návrhu nových milníků na dosažení cílů evropské politiky  na dosažení cílů klimatické politiky EU „Green Deal“

Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR – Situační zpráva Deloitte, duben 2022

MPO_Situační zpráva_19052022_update2

Stanovisko oborových svazů energeticky intenzivního průmyslu a SVSE:

20210929 Dopis asociací k FF55_Final

Stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR a  Hospodářské komory ČR

Pozice SP ČR k balíčku Fit for 55 210915_Fit for 55_stanovisko HK ČR_final

Stanovisko IFIEC Europe, na kterém SVSE spolupracovalo.

210714 IFIEC EUROPE fitfor55 press release