Green Deal

V tomto příspěvku budeme publikovat prezentace, materiály a stanoviska k strategii EU k dosažení prvního CO2 neutrálního kontinentu do roku 2050.

Stanovisko IFIEC Europe k GoO (Garantees of Origin)

IFIEC Europe position on Guarantees of Origin

Stanovisko IFIEC Europe k CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

20220421 IFIEC WPGD CBAM position – final

Stanovisko IFIEC Europe k CEEAG (Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines), k jednotlivým odstavcům je přiložen i český překlad.

21630 IFIEC response CCEAG cz_draft

Stanovisko IFIEC Europe k revizi systému obchodování s povolenkami EU ETS.

20210518 IFIEC Europe – EU ETS__ Directive Upgrade Needed – final

V příloze naleznete dopis Aliance pro energeticky intenzivní průmysl adresovaný Výboru stálých zástupců (COREPER I) Rady EU a zástupcům komise s doporučením  revize systému EU ETS, a dále dopis s doporučením k plnění cílů Green Deal na 55% do roku 2030.

20210506 Emissions Trading__ System_Energy intensive industries’paper_FINAL

20210506 Fit for 55 package_Energy__ intensive industries‘ letter_FINAL

Upozorňujeme na zajímavý  článek Ing. Zbořila k problematice plnění klimatických cílů

Ekonomická a technická proveditelnost snižování emisí

V příloze jsou stanoviska IFIEC Europe k EEAG a EU Taxonomy

201215 IFIEC answer to EU Taxonomy Draft 201209 IFIEC response to EU Commission IIA on EEAG revision

Stanoviska IFIEC Europe k jednotlivým strategií cíle EU Green Deal jsou shrnuty v dokumentu pro schůzku s komisařem p. Timmermansem:

20201109 IFIEC Presentation Cabinet Timm (1)

Předali jsme prostřednictvím HK ČR připomínky IFIEC Europe k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a k dokumentu Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030 (ESR)

201117 IFIEC Answer to inception Impact assessment on ESR

201117 IFIEC Answer to inception Impact assessment on ETS

V listopadu proběhlo vyhodnocení dotazníků k CBAM a organizace zasílaly stanoviska pro europoslance. V příloze je naše stanovisku v rámci IFIEC Europe a stanovisko Business Europe.

201028_CBA_BU 2020-10-27 IFIEC position paper on CBAM

V říjnu proběhly připomínky k Vodíkové strategii EU. V příloze je také stanovisko IFIEC Europe k této strategii.

2020 EU hydrogen_strategy , 20200909 IFIEC – response EC Hydrogen Strategy VEMW

V září  proběhlo dotazníkové řízení EK na téma Border Carbon Adjustments. Materiál na toto téma, tj. způsob přeshraničního obchodování s CO2 mezi EU a dalšími státy naleznete v příloze.

20200929-CBAM-Issues-and-Options-Paper-F-2

V příloze naleznete aktivity a stanoviska IFIEC Europe k dílčím politikám EU v rámci cíle dekarbonizace Evropy.

2020-09-10 AEII Letter to VP Timmermans Final EED needs to avoid capping energy 2020-09-RED needs to supply clean, affordable and secure renewable energy 2020-09-15 IFIEC Contribution to__ Roadmap Review of the Directive 201227EU on energy efficiency (6)IFIEC DGCOMP CEF 08-07-20 (5)

V červnu proběhlo dotazníkové řízení k stanovení klimatických cílů EK do roku 2030. SVSE se podílelo na stanovisku a odpovědi IFIEC Europe.

IFIEC_attachment_consultation2030target_clean

V květnu proběhlo připomínkování dotazníku EK k integraci energetických trhů v EU (Smart Sector Integration Strategy). V příloze najdete připomínky IFIEC Europe a připomínky Eurochambers (doplněné SVSE)

IFIEC Europe_Contribution EU strategy sector integration    200512_návrh EUROCHAMBRES_SVSE

V příloze je uvedena finální odpověď  IFIEC Europe na konzultaci  COM k navrhovanému klimatickému zákonu EU.

IFIEC_Consultation_Climate Law  IFIEC_PositionPaper_EUClimatLaw_final

Zajímavý článek Ing. Josefa Zbořila publikovaný 09. 03. 2020 v časopisu PRO-ENERGY

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

Připomínky SVSE, HK ČR a SP ČR IFIEC Europe k 2030 Climate Target Plan. Připomínky SVSE byly podány prostřednictvím HK, kde tvoří podstatnou část tohoto materiálu.

Připomínky SVSE a OU ke Climate Ambition Target 2030 Stanovisko HK k 2030 Climate Target Plan Stanovisko SP k Target Plan 2030 200410 IFIEC Answer Climate Target Pla2030 Climate Target Plan

Materiály a konzultace  k EU politice Green Deal:

200214 European Green Deal_Industry4Europe_Brussels

200109 Consultation 2050 climate neutrality PART-2020-7517V1     200204 IFIEC answer to Green Deal Consultation

200120 Decarbonisation and smart sector integration

190326 HK Energetika a doprava  200123 Role CO2 v klimatických změnách

181128 A Clean Planet for all 191129 Průmysl a klima_2050_