Přestup SVSE od AEM k ČSZE

Důvodová zpráva

V souvislosti se záměrem začlenění Asociace energetických manažerů (AEM) do Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) schválila valná hromada AEM  integraci vybraných aktivit do ČSZE  ve 3 samostatných a nezávislých krocích:
• převod práv k periodiku „Energetika“ od 1.7.2021
• převod činnosti SVSE včetně jeho členů a rozpočtu do ČSZE jako samostatné nečlenské sekce SVSE a samostatného účetního střediska bez právní subjektivity
• vstup AEM (jako spolku se zachováním IČO) do Manažerské sekce jako člena s vlastní členskou základnou, rozpočtem a identitou AEM.

Výroční členská schůze SVSE konaná 23. 6. schválila Důvodovou zprávu, navrhující přestup SVSE  do samostatné sekce v ČSZE s vlastním Statutem, rozpočtem a finančním účtem. VČS schválila Statut samostatné sekce a rozpočet na rok 2021 včetně výše členských příspěvků a plateb za služby SVSE členům.

Rozhodným dnem přestupu je datum 1. 8. 2021. Od tohoto data jsou veškeré náklady na činnost SVSE hrazeny z účtu sekce při ČSZE.

Dochází k následujícím změnám kontaktů:

Nová adresa:  BB Centrum, budova Beta Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Telefonní čísla: 222 250 320, 220 510 391

E-maily: mailto:svse@csze.czmailto:csze@csze.cz

Webová stránka:https://svse-csze.cz/

Více na stránce Kontakty tohoto webu. Adresy svse@aem.cz a http://svse-aem.cz zůstanou funkční do 1.9. 2021