Názory některých politiků na těžký průmysl ohrožují budoucí ekonomickou prosperitu Česka

Níže uvedený článek do časopisu Energetika vznikl jako reakce na výroky některých politiků v souvislosti s rozdělením prostředků v Modernizačním fondu.

2105 článek do Energetiky