Vodíková strategie

V tomto příspěvku budeme publikovat materiály týkající se vodíkové strategie tj. záměru výroby, distribuce a spotřeby vodíku i podpory investic v této oblasti.

11. 11. proběhl seminář MPO – Vodík, cesta k transformaci hospodářství. Prezentace ke stažení zde.

Vodikova-strategie_CZ_MSV-11-11-2021_final_2

Do 21. 6. proběhlo připomínkové řízení k poslední verzi Vodíkové strategie. Materiál byl schválen vládou 26.7.2021.

85_Material    vodíková strategie

5. 3. byla Vodíková strategie ČR aktualizována na základě došlých připomínek a námětů. Aktualizovaná verze má pořadí 004.

Vodikova strategie_v004

17.2. prezentovalo MPO  výchozí verzi Vodíkové strategie ČR k připomínkám širší odborné veřejnosti – viz příloha. SVSE zaslalo připomínky přes MŽP již dříve – viz Členská sekce, Zápis z předsednictva č 206. V přílohách je prezentace Strategie i celý dokument, a dále vyjádření provozovatelů přenosu a distribuce ZP k možnostem přimíchávání vodíku.

Vodikova Strategie 17. 2.2021

Pozice CZ plynárenství k otázce vodíku v síti   Vodík v sieti SPP-D