Cenový seminář 8.12.2021

Vážení členové a příznivci SVSE.

Ceny energií jsou v současné době velmi aktuální položkou při stanovení nákladů v průmyslu, dopravě i stavebnictví.
Vývoj cen komoditní složky energií je řízena tržními podmínkami a možnostmi prodejců. Regulovaná složka ceny ,která přesahuje 50% celkové ceny energií je určována na základě vývoje nákladů síťových služeb a politických rozhodnutí o způsobu příspěvku na podporu boje proti změnám klimatu.
Problematika vývoje cen energií v roce 2022 s výhledem na další období je tématem Cenového semináře Sdružení velkých spotřebitelů energií (SVSE), který se bude konat ve středu 8. 12. v Praze, Novotného lávka.

Program semináře naleznete  v příloze tohoto e-mailu.
Hlavními body programu jsou:
1. Předpoklad vývoje komoditních cen elektřiny
2. Cenová rozhodnutí pro rok 2022 v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a podpory OZE
3. Záměry ERÚ do dalšího období

Seminář plánujeme jako prezenční, umožňující volnou diskuzi i výměnu názorů a zkušeností mezi účastníky.
V případě omezení shromažďování kvůli pandemii bude zajištěn přenos prezentací a diskuze přes YouTube.

Přihlášku naleznete  v příloze tohoto e-mailu. Přihlášku prosím vyplňte a odešlete dle instrukcí na ní uvedené. Nezapomeňte prosím na e-mailovou adresu.
Zde budou následně uveřejněny i všechny prezentace a záznam. Heslo k přístupu k nim bude zasláno účastníkům e-mailem na adresy, uvedené ve vaší Přihlášce.

V zastoupení předsednictva SVSE vás srdečně zvu k účasti a diskuzi o způsobu nákupu energií a strategii stanovení regulované složky jejich celkové ceny v ČR.

211208 Program semináře    Přihláška