A Clean Planet for all. A European strategic long term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy

Prezentace dlouhodobé vize v oblasti ekologie pro pracovní skupinu pro životní prostředí EK,

wk08658.en19_prezentace EK

Studie k dosažení neutrálních emisí CO2 v EU do roku 2050

V příloze naleznete studie o vlivu  výše zmíněného tématu, na průmysl. Téma CO2 neutrality se pod tlakem aktivistů stává evropským mainstreamem.

20180425 Towards-an-Industrial-Strategy-FULL-REPORT

eesc-2019-00927-00-00-pa-tra-en

Industrial_Value_Chain_25sept_0

Přehledný diagram návazností “ The Clean Energy Package“

Clean Energy Package – graphic

Studie CEPS (Centre for European Policy Studies) k cenám v energeticky intenzivním průmyslu

Ve studii na zvané Composition and drivers of energy prices and costs in energy intensive industries ze 14 ledna 2019 najdete porovnání nákladové a zejména energetické náročnosti v EII průmyslu. Bohužel data z oblasti CEE často chybí.

https://www.ceps.eu/publications/composition-and-drivers-energy-prices-and-costs-energy-intensive-industries

Newsletters IFIEC od ledna 2019

V příloze najdete Newsletter o aktuálním dění v energetické oblasti EU a aktivitách IFIEC. Materiál obsahuje užitečné odkazy na statistiky a legislativu EK.

January 2019, February 2019

Newsletter IFIEC Europe, September 2018

V příloze naleznete souhrn událostí a aktivit IFIEC Europe (evropské federace průmyslových spotřebitelů energie).

201809 IFIEC Europe Newsletter September 2018

Dotazníkové šetření SVSE

SVSE organizuje každoročně dotazníkové šetření mezi svými členy a dalšími spolupracujícími podniky dotazníkové šetření k cenám elektrické energie a nákladům na POZE. Podrobnosti naleznete v příloze. Konečný termín zaslání vyplněného dotazníku byl posunut na 15,11.2018. Vyhodnocení bude prezentováno na cenovém semináři SVSE 5.12. – bližší informace na stránce Veřejné akce.

Dotazník SVSE 2018 XY

AEM vydává knihu „Osobnosti energetiky“,

Asociace energetických manažerů připravuje vydání knihy „Osobnosti energetiky“, která by měla být jedinou a zcela unikátní publikací podobného zaměření.

Cílem knihy je ukázat, že hybnou silou světových dějin nebyly války ani náboženská, národnostní nebo třídní nenávist, ale ušlechtilá snaha intelektuální elity poznat zákony přírody a využívat je ve prospěch lidstva. S údivem mnohdy shledáváme, že pod vnější slupkou dobové terminologie a jazykových zvláštností se nacházejí názory a tvrzení předcházejících generací badatelů velmi blízké poznatkům současné vědy. Vedle prohloubení znalostí čtenářů o některá zajímavá fakta a méně známé souvislosti z dějin exaktních věd měla by publikace také iniciovat jejich objevitelské aktivity, vzbudit jejich zájem a entusiasmus pro odkrývání netradičních cest vedoucích k novým poznatkům. V knize najdete osudy čtyřiceti pěti myslitelů, přírodovědců a techniků, kteří v historických kulisách 17. až 20. století odhalovali a zkoumali přírodní zákony související přímo nebo vzdáleně s energetikou.

Kniha bude distribuována především studentům středních a vysokých škol, zaměřených na technické obory, v České a Slovenské republice a bude sloužit k podpoře technického vzdělávání.

Na vydání knihy se můžete podílet  uveřejněním loga firmy, nebo jednostrannou inzerci včetně loga na obálce dle dohody s redakcí časopisu Energetika

Projekt Young Energy Europe

Díky Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, podpoře ze strany německého BMUB a financování z klima-iniciativy (EUKI) byl v březnu v ČR oficiálně zahájen projekt pro mladé energetické specialisty ze soukromých firem a veřejné správy.

Cílem je podpořit účastníky, aby se na základě školení aktivně zapojili do identifikace a realizace energeticky úsporných opatření ve své organizaci/podniku.

Více informací je k dispozici zde: http://tschechien.ahk.de/cz/sluzby/odborne-vzdelavani/young-energy-europe/. Souhrnnou informaci dále naleznete v příloze níže.

YEE-Flyer _CZ

Schválené znění direktivy EU o ETS

Připojuji materiál „Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments = Analysis of the final compromise text with a view to agreement“ a zároveň pod něj společný materiál zaslaný IFIEC Europe v této záležitosti.

2017-11-17 Directive ETS_FINAL VERSION_ST-14395-2017-INIT-EN

20171110 IFIEC response inception impact assessment CL list v3 FINAL2