AEM vydává knihu „Osobnosti energetiky“,

Asociace energetických manažerů připravuje vydání knihy „Osobnosti energetiky“, která by měla být jedinou a zcela unikátní publikací podobného zaměření.

Cílem knihy je ukázat, že hybnou silou světových dějin nebyly války ani náboženská, národnostní nebo třídní nenávist, ale ušlechtilá snaha intelektuální elity poznat zákony přírody a využívat je ve prospěch lidstva. S údivem mnohdy shledáváme, že pod vnější slupkou dobové terminologie a jazykových zvláštností se nacházejí názory a tvrzení předcházejících generací badatelů velmi blízké poznatkům současné vědy. Vedle prohloubení znalostí čtenářů o některá zajímavá fakta a méně známé souvislosti z dějin exaktních věd měla by publikace také iniciovat jejich objevitelské aktivity, vzbudit jejich zájem a entusiasmus pro odkrývání netradičních cest vedoucích k novým poznatkům. V knize najdete osudy čtyřiceti pěti myslitelů, přírodovědců a techniků, kteří v historických kulisách 17. až 20. století odhalovali a zkoumali přírodní zákony související přímo nebo vzdáleně s energetikou.

Kniha bude distribuována především studentům středních a vysokých škol, zaměřených na technické obory, v České a Slovenské republice a bude sloužit k podpoře technického vzdělávání.

Na vydání knihy se můžete podílet  uveřejněním loga firmy, nebo jednostrannou inzerci včetně loga na obálce dle dohody s redakcí časopisu Energetika