Projekt Young Energy Europe

Díky Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, podpoře ze strany německého BMUB a financování z klima-iniciativy (EUKI) byl v březnu v ČR oficiálně zahájen projekt pro mladé energetické specialisty ze soukromých firem a veřejné správy.

Cílem je podpořit účastníky, aby se na základě školení aktivně zapojili do identifikace a realizace energeticky úsporných opatření ve své organizaci/podniku.

Více informací je k dispozici zde: http://tschechien.ahk.de/cz/sluzby/odborne-vzdelavani/young-energy-europe/. Souhrnnou informaci dále naleznete v příloze níže.

YEE-Flyer _CZ